Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Sistemi ile, ülkemizde faaliyet gösteren ve hemen hemen her türlü sektördeki firmanın/kuruluşun üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunmasını desteklemek amacıyla, yatırımcıların birçok vergiden muaf tutulması sağlanarak yatırımların desteklenmesini amaçlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip olan firma ve kuruluşlar, yapacakları yatırım ve harcamalar için

 • KDV istisnası”,
 • Gümrük Vergisi muafiyeti”,
 • Vergi İndirimi (Gelir/Kurumlar)”,
 • Faiz Desteği”,
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği”,
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği”,
 • Yatırım Yeri Tahsisi”,
 • Bina İnşaat Harcı Muafiyeti”,
 • Damga Vergisi Muafiyeti”,
 • Emlak Vergisi Muafiyeti

gibi destek unsurlarından faydalanmaktadır. Yatırımın konusuna, yerine ve miktarına bağlı olarak bu destek unsurları değişiklik göstermektedir.

Böylece Yeni yatırım yapmayı, mevcut kapasitesini büyütmeyi veya mevcut makinelerinde yenileme yapmayı planlayan firmalar, alacakları Yatırım Teşvik Belgesi ile birçok vergisel muafiyet ve istisnalar kazanarak yatırım maliyetlerini azaltmakta ve karlılıklarını artırmaktadır.

Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yatırım teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir.

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 • Yabancı kişiler veya şirketlerin Türkiye’de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

Bu kapsamda illere, bölgelere ve sektörlere göre kapsamları ve türleri değişmekle birlikte Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır;

 • KDV İstisnası / Muafiyeti
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Kredi Faiz İndirimi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 • Bina İnşaat Harcı Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti

Asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarını karşılayan hemen hemen tüm yatırımlar, kapsam ve miktarları değişiklik göstermekle birlikte Teşvik desteklerinden faydalanabilecektir. (Çok az sayıdaki bazı yatırım konuları, Teşvik sistemi kapsamı dışında tutulmuş olup teşvik rejiminden yararlanamamaktadır.)

Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilecek sektörlerin sadece bir kısmına örnek vermek gerekirse;

Hizmet Sektörü

 • Otel ve Turizm Yatırımları (Termal Otel, Butik Oteller, Tatil Köyleri, Özel Konaklama Tesisleri Ve Dağ/Yayla Evleri)
 • Öğrenci Yurdu Yatırımları
 • Hastane Yatırımları
 • Huzurevi Yatırımları
 • Eğitim Hizmetleri (Kreş, Gündüz Bakım Evi, Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite)
 • Soğuk Hava Deposu Yatırımları
 • Lisanslı Depoculuk Yatırımları
 • Ar-Ge Yatırımları
 • Laboratuvar Yatırımları
 • Atık Geri Kazanım Tesisleri
 • Test Merkezleri ve Rüzgar Tünelleri (Otomotiv, Uzay Savunma Sanayii)
 • Sinema ve Film Sektörü
 • Vs…

 

İmalat Sektörü

 • Her türlü Makine ve Teçhizat İmalatı
 • Tekstil Ürünleri İmalatı
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 
 • Mobilya İmalatı
 • Maden Yatırımları
 • Savunma Sanayii Yatırımları
 • Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
 • Kağıt Ürünleri İmalatı
 • Tıbbi Aletler, Optik Aletler
 • Enerji Yatırımları
 • İnşaat Ürünleri İmalatı
 • Vs…

 

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
 • Entegre Hayvancılık Yatırımları (Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı)
 • Seracılık
 • Vs…

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım (komple yeni, tevsi, modernizasyon) yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlıkça düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgesine (YTB) sahip olunması gerekmektedir.

YTB düzenlenmemiş yatırımların teşvik desteklerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaatlar elektronik ortamda gerçekleştirir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak için veya bilgi edinmek için iletişim formunu doldurarak veya arayarak bize ulaşabilirsiniz

Bu aşamada uzmanlarımızla iletişime geçmeniz halinde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaatlar elektronik ortamda gerçekleştirir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak için veya bilgi edinmek için iletişim formunu doldurarak veya arayarak bize ulaşabilirsiniz

Bu aşamada uzmanlarımızla iletişime geçmeniz halinde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.

Büyük Ölçekli Yatırımlar veya Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamındaki bir yatırımın OSB veya Endüstri Bölgesinde yapılması halinde, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi bir alt bölgede geçerli oran ve sürelerde sağlanacak olup, asgari sabit yatırım tutarı da dahil olmak üzere diğer hususlarda yatırımın bulunduğu bölge için belirlenmiş olan şartlar geçerli olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede (3 Yıl)gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar(1.5 Yıl)ek süre verilebilir. Bu durumda toplam 4.5 yıllık sürede yatırımın tamamlanması gerekmektedir.

Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için asgarî iki yüz bin Türk Lirası olması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmışithal makine temin edilebilir ancakyerli makine ve teçhizat temin edilemez. Ancak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme neticesinde kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir.

Nasıl yardımcı olabiliriz? Canlı Destek