Kalite Yönetim Sistemleri

Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu kapsamda akredite olmak isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlar için geliştirilmiş uluslararası bir standarttır.

Danışmanlık Hizmetimizin İçeriği;

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • MetodValidasyonu Eğitimi
 • Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Laboratuvar Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

 

İlgili Standard

TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Bu standart, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel kabul gören mukayese esaslarını gerçekleştirme ve teşvik etme amacıyla 
hazırlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetimizin İçeriği;

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

 

İlgili Standard

TS EN ISO/IEC 17024 – Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

Eğitimin Amacı

TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardları kapsamında laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metodlarınvalidasyonunu yapmak için gerekli yöntemlerin ve metodvalidasyonparametlerinin açıklanmasını kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Metot validasyonu çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi, Metot validasyonunun değerlendirilmesi,validasyon raporunun hazırlanması ve validasyonsonuçlarınnn kullanılmasının örneklerle açıklanması.
 • MetodValidasyonu Parametreleri
  • Doğruluk
  • Gerçeklik
  • Kesinlik
   • Tekrarlanabilirlik
   • Ara Kesinlik
   • Tekrar üretilebilirlik
  • Seçicilik ve Özgünlük
  • Lineerlik-Ölçüm Aralığı
  • LOD
  • LOQ
  • Hassasiyet
  • Geri Kazanım
  • Sağlamlık
 • Eurachem Yaklaşımı
 • ISO 5725 serisi standardların değerlendirilmesi
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Eğitimin Süresi

1 Gün

Kuruluşların ihtiyaç duyduğu laboratuvarların kurulumu için danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmetimiz İçeriği;

 • Laboratuvarın hizmet alanı ile ilgili yasal mevzuatın araştırılması
 • Laboratuvarda verilmek istenen hizmet kapsamında ulusal/uluslararası deney ve kalibrasyon metodlarının seçilmesi
 • Laboratuvar altyapısının yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak projelendirilmesi
 • Cihaz/malzeme teknik şartnamelerinin hazırlanması ve seçilmesi
 • Cihaz/malzemelerin teknik şartnamelere göre girdi kontrollerinin yapılması
 • Personele standartlara göre metod eğitimlerinin sunulması

Eğitimin Amacı

Deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temininde yararlanılan istatistiksel yöntemlerin, hipotez testlerinin, kontrol kartlarının ve güven aralıklarının kullanımlarının örneklerle açıklanması.

Eğitimin İçeriği

 • Laboratuvar Kalite Kontrolünün Planlanması
 • İç Kalite Kontrol Çalışmaları (Paralel deneyler, Referans Standart/Malzeme Kullanımı vb)
 • Dış Kalite Kontrol Çalışmaları (Laboratuvarlararası Karşılaştırmalar, Yeterlilik Deneyleri)
 • Laboratuvar Kalite Kontrol Çalışmalarının İstatistiksel Olarak Değerlendirmesi
  • T-Testi
  • F-Testi
  • Ki-kare Testi
  • Dixon Q-Testi
  • Grubbs Testi
  • Z Skoru
  • En Sayısı
  • Cochran Testi
 • X Kartı
 • R Kartı
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Eğitimin Süresi

1 Gün

Bu standard, sektör ayırımı yapmaksızın muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterlerin belirlenmesini kapsar. Bu standard muayene yapan kuruluşlar ve onları akredite eden kuruluşlar ile muayene kuruluşlarının yeterliliğinin tanınması ile ilgili diğer organlar tarafından kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetimiz İçeriği;

 • Standard Eğitiminin Alınması
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Raporlama
 • Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Belirlenmesi
 • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Destek Dokümanların oluşturulması
 • Muayene Kuruluşu Kalite El Kitabının Oluşturulması
 • Sistemin Uygulanması
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Doküman Gözden Geçirme
 • Tetkik Öncesi Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi
 • Akreditasyon İçin Başvuru
 • Akreditasyon Tetkiki
 • Takip Faaliyetleri İçin Rehberlik (Gerekirse)

 

İlgili Standart

TS EN ISO/IEC 17020 – Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.

 

Eğitimin İçeriği

 • Kalite Tanımlamaları ve Kalitenin Evrimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
 • Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri
 • Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
 • Kontrol Listeleri
 • Uygunsuzluk Raporu Yazımı
 • Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri
 • Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği
 • Pratik Çalışmalar

 

Eğitimin Süresi

2 Gün

Nasıl yardımcı olabiliriz? Canlı Destek